We zijn op zoek naar nieuw vastgoedtalent.

Voorwerp

Deze cookieverklaring gaat uit van landman®, een gedeponeerd handelsmerk en uitgever van de website www.landman.re (hierna de “Site” genoemd), waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in de Diamantstraat 8/500, 2200 Herentals geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder nummer BE 822.875.645.

landman® (hierna “wij”, “onze” of “ons” genoemd) stelt alles in werking om een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst in dit kader de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslaan op de harde schijf van een computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die wordt bezocht.

Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel te herkennen telkens wanneer de website wordt bezocht.

Een cookie identificeert de browser van een toestel, nooit de gebruiker persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die de server zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die wordt bezocht (“oorspronkelijke cookies” genaamd), of door partners waarmee de website samenwerkt (“cookies van derden” genaamd).

Geldigheidsduur van een cookie

Bepaalde cookies verlopen wanneer de browser wordt gesloten (“sessiecookies” genaamd). Andere blijven langer opgeslaan op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer ze handmatig worden verwijderd (“permanente cookies” genaamd).

In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslaan.

Algemene doeleinden van cookies

De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Cookies stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe de website wordt gebruikt.

Bovendien maken cookies het mogelijk om inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan de noden en voorkeuren van gebruikers.

Cookiebeheer

Om bepaalde cookies op een toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming worden verkregen. Deze toestemming wordt verkregen d.m.v. een balk op de homepagina van de website.

Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor de volgende links :

Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Safari : https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Door het gebruik van cookies te weigeren, hebben gebruikers nog steeds toegang tot de website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

Soorten cookies

Technische cookies

Deze cookies slaan enkel het IP-adres op en maken het volgende mogelijk:

Deze cookies vereisen geen toestemming, gezien ze toegang verschaffen tot de website.

Functionele cookies

Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

Deze cookies maken het volgende mogelijk:

Net zoals de technische cookies, worden deze cookies gebruikt om de ervaring te verbeteren en vereist het gebruik ervan geen toestemming.

Publicitaire cookies

Deze cookies gaan internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van de website aan te passen aan de interesse van gebruikers.

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die worden gezet nadat op advertenties werd geklikt. Op basis van localisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen.

Deze cookies laten bovendien toe om gebruikers doelgerichte reclame toe te sturen door de cookies te koppelen met de website die werd bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe om het toestel te identificeren.

Om deze cookies te kunnen gebruiken is de toestemming van de gebruiker nodig. De toestemming wordt gevraagd bij het eerste bezoek op de website.

Analytische cookies

Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier onze website wordt gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers per pagina nagaan en deze pagina’s indien nodig verbeteren.

Deze cookies laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en de ervaring te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

Cookies van sociale media

Deze cookies verzamelen de informatie die wordt gedeeld via of met sociale media. Wanneer dingen worden gedeeld, wordt een cookie van een derde partij opgeslaan op het toestel en indien er op het sociale medium werd ingelogd, wordt deze cookie aan het profiel toegevoegd.

Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.

Voor deze cookies is ook de toestemming van de gebruiker nodig.

Facebookhttps://www.facebook.com/policy/cookies/
Twitterhttps://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies
Googlehttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl
Instagramhttps://help.instagram.com/1896641480634370

Cookies afkomstig van derden

Deze cookies zijn door derde partijen op de website geplaatst en vervolgens op het toestel van de gebruiker opgeslaan. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. Gebruikers hebben in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.).

We verwijzen gebruikers in dit verband door naar ons privacy beleid (https://www.landman.re/privacy-beleid/).

Contact

Per e-mail: hello@landman.re

Per post: Diamantstraat 8/500, 2200 Herentals

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze cookieverklaring te allen tijde te kunnen wijzigen. Gebruikers kunnen de wijzigingen op de website raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze cookieverklaring wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil omtrent deze cookieverklaring wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.

Laatste update: 27 januari 2023

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue